Rozruch technologiczny urządzeń – jak wygląda?

maszyny na haliRozruch technologiczny to etap inwestycji, który opiera się na przeprowadzeniu prób i weryfikacji założeń projektowych. Jego celem jest sprawdzenie, czy inwestycja została wykonana prawidłowo i wdrożenie urządzeń do ciągłej pracy jest zgodne z normami bezpieczeństwa.

 

Na czym polega rozruch technologiczny?

Rozruch technologiczny opiera się na sprawdzeniu kolejnych węzłów i ciągów technologicznych w ich współdziałaniu oraz wykonaniu prób instalacji przy pomocy mediów produkcyjnych biorących udział w procesie technologicznym. Skutkiem przeprowadzenia testów jest weryfikacja procesu technologicznego i otrzymanie wskaźników uwzględnionych w założeniach projektowych. W inwestycji lub projekcie rozruchu uzyskanie prawidłowych wartości pomiarowych stanowi podstawę do przekazania inwestycji do początkowego użytkowania wedle kryteriów zawartych w projekcie inwestycji.

 

Co powinien zawierać projekt rozruchu?

W projekcie rozruchu powinno znaleźć się kilka zasadniczych punktów m.in. lista zadań do zrealizowania w wyniku rozruchu, warunki techniczne do wykonania poszczególnych obowiązków, szczegółowy harmonogram rozruchu oraz liczby pracowników (wraz z kwalifikacjami), układ organizacyjny oraz szczegółowe zestawienie materiałów i surowców.

 

Zakończenie rozruchu technologicznego

Kiedy rozruch technologiczny zostanie zakończony kierownik rozruchu ma obowiązek sporządzić protokół z przeprowadzonego rozruchu uwzględniający m.in. czas rozruchu, uzyskane efekty oraz wszelkie usterki i wady technologiczne rozwiązań projektowych. Do protokołu dotyczącego usterek należy dołączyć wniosek metody oraz planowanego terminu usunięcia.
Jeżeli rozruch technologiczny zostanie zakończony z pozytywnymi wynikami, inwestor ma obowiązek przekazania instalacji do wstępnego użytkowania.

Jesteśmy częścią WRO GRUPPE:
wrogruppe
© 2021 WRO GRUPPE
Jesteśmy częścią WRO GRUPPE:

WROGRUPPE 2020 New
© 2021 WRO GRUPPE