Wspieramy inicjatywę Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Pozarski MieczyslawW tym roku mija sto lat od powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich - organizacji ważnej i cenionej w naszej branży. Jednym z głównych wydarzeń obchodów 100-lecia będzie odsłonięcie pomnika-ławeczki pierwszego prezesa SEP i dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej – prof. Mieczysława Pożaryskiego*. Projekt pomnika został zaakceptowany w konsultacjach społecznych w środowisku członków SEP i elektryków.

Jako firma działająca w branży elektrotechnicznej postanowiliśmy dołożyć cegiełkę do budowy pomnika prof. Pożaryskiego - jednego z ojców założycieli Stowarzyszenia Elektryków Polskich i współtwórcy polskiego szkolnictwa elektrycznego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

*Pożaryski Mieczysław (1 X 1875 Warszawa - 22 IV 1945 Grodzisk Maz.), prof. zw., inż. elektryk, wszechstronny uczony, organizator polskiego szkolnictwa elektrotechnicznego, współtwórca i wieloletni dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, zasłużony w rozwoju polskiego czasopiśmiennictwa elektrotechnicznego, pionier ruchu stowarzyszeniowego, pierwszy prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).