Czym są próby montażowe urządzeń?

Proby Mntazowe UrzadzenPróby montażowe to ważny element, który wykonuje się po przeprowadzeniu prac budowlano-montażowych na terenie danego obiektu. Na czym dokładnie polega to zadanie? Sprawdźcie poniższy artykuł. 

 

Na czym polegają próby montażowe?

Próby montażowe to jeden z elementów, jaki wchodzi w skład szeroko rozumianych robót budowlano-montażowych. Wykonuje się je przed ostatecznym oddaniem nieruchomości lub inwestycji, aby jej właściciel miał pewność, że wszystkie przeprowadzone prace zostały wykonane prawidłowo. Jest to również okazja do wychwycenia i naprawienia ewentualnych usterek związanych z montażem poszczególnych elementów i urządzeń. Wykonanie takich prób to niezbędny krok, aby można było przekazać obiekt do użytku, a ich przeprowadzenie leży w każdym wypadku po stronie wykonawcy.

Sposób wykonywania prób montażowych jest ściśle regulowany przez normy prawne i bezwzględnie należy ich przestrzegać. Co więcej, inwestor może narzucić swoje własne, dodatkowe wytyczy, czy zalecenie i one także powinny być uwzględnione w tym zadaniu.

 

Co wchodzi w zakres prób montażowych urządzeń?

Próby montażowe urządzeń dotyczą kontroli jakości wykonanych podłączy określonego sprzętu, który zlokalizowany jest na terenie danego obiektu. Można wyróżnić kilka grup urządzeń pojawiających się najczęściej.

Pierwszą z nich są urządzenia związane z instalacjami i sieciami elektrycznymi. Podczas prób montażowych sprawdza się m.in. rezystancję izolacji i uziemień oraz płynność pracy urządzeń.

Kolejną grupą są wszelkie aparatury i instalacje w sieciach wodno-kanalizacyjnych, gdzie należy sprawdzić ich szczelność oraz wytrzymałość.

Nie można zapominać także o urządzeniach i sieciach telekomunikacyjnych oraz telewizyjnych. Jeśli wykonawca był zobowiązany do podłączenia multimediów, podczas prób montażowych powinien sprawdzić poprawność wykonanych instalacji oraz przeprowadzić ewentualną regulację poszczególnego sprzętu.

W zależności od rodzaju inwestycji niekiedy w zakres robót budowlano-montażowych wchodzi również podłączenie różnego typu maszyn i urządzeń jak na przykład wentylatorów czy pomp. Próby montażowe weryfikują, czy można je bez problemów uruchomić. Zazwyczaj test wykonuje się na biegu luzem. 

Jesteśmy częścią WRO GRUPPE:
wrogruppe
© 2021 WRO GRUPPE
Jesteśmy częścią WRO GRUPPE:

WROGRUPPE 2020 New
© 2021 WRO GRUPPE