Planowanie jest w naszej firmie podstawą w realizacji każdego wyznaczonego przez Państwa projektu. Przy obsłudze naszych kontraktów od samego początku dbamy o najmniejsze detale. Od złożenia oferty po zakończenie inwestycji staramy się efektywnie wykonywać powierzone nam zadania, przestrzegając przy tym wszystkich niezbędnych norm.

  • Państwo określają cele.
  • Wspólnie oceniamy sytuację.
  • Najlepsze rozwiązania wprowadzamy w życie.

Nasi kosztorysanci indywidualnie poddają analizie specyfikę każdego projektu. Dzięki przestrzeganym procedurom oraz szczegółowo wyznaczonym harmonogramom prac eliminujemy dla Państwa ryzyko błędnej kalkulacji oraz jesteśmy w stanie na bieżąco kontrolować postępy i koszty prowadzonych inwestycji. Dobra organizacja oraz szybka mobilizacja pracowników pozwala na efektywne wykorzystanie naszych zasobów i realizację wielu przedsięwzięć równocześnie. Nad każdym etapem prac czuwają nasi doświadczeni kierownicy i brygadziści.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom każdego klienta, dlatego też nasza kadra jest otwarta na dialog w każdej fazie powierzonych nam zadań.

Obecnie zatrudniamy ponad 200 wykwalifikowanych elektryków i elektromonterów, którzy są wyposażeni w nowoczesny i profesjonalny sprzęt. Każda grupa pracowników ma zapewniony odpowiedni środek transportu oraz dostęp do specjalistycznych narzędzi.

Razem tworzymy silny zespół, który jest w stanie stawić czoło wszystkim wyzwaniom.