LOGO SiMPG24 listopada 2017r. w Sangate Hotel Airport odbyła się Wielka Gala „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki 2017”, w której mieliśmy przyjemność uczestniczyć jako partner strategiczny.

W skład Rady Programowej weszli przedstawiciele patronów honorowych, organizatorów i współpracujących instytucji. Rada wyłoniła Laureatów, wręczając im dyplomy i statuetki w ramach Programów:

- Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki – inicjatywy związanej z kreowaniem i umacnianiem etycznych norm i standardów w obszarze przedsiębiorczości, samorządu, instytucji oraz ochrony zdrowia. Zostały przyznane tytuły: „Rekomendowana Marka Polskiej Gospodarki”, „Rzetelni”, „Liderzy Polskiej Gospodarki” oraz „Diamenty Polskiej Gospodarki”.

- Sylwetki i Marki Polskiego Samorządu – programu dotyczącego budowania i wzmacniania pozycji polskich samorządów poprzez ich promowanie, ukazywanie rozwoju i dokonań.

wro_1_gala
wro_2_gala
wro_3_gala
wro_4_gala
wro_5_gala
wro_6_gala