Samodzielny pracownik ds. rozliczania czasu pracy

Nr ref.: 12/2018

Miejsce pracy: Gdańsk

Opis stanowiska:
•    Ewidencja i rozliczanie czasu pracy,
•    Tworzenie harmonogramów czasu pracy,
•    Obsługa i rozliczenia pracowników oddelegowanych,
•    Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w zakresie dotyczącym realizowanych obowiązków,
•    Monitorowanie zmian zachodzących w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
•    Kontakt z urzędami.

Wymagania:
•    Doświadczenie w zakresie rozliczeń pracowników,
•    Znajomość pakietu MS Office i biegła znajomość Excel,
•    Sprawna obsługa programów kadrowo-płacowych (mile widziana Optima),
•    Znajomość j. angielskiego,
•    Znajomość j. niemieckiego będzie dodatkowym atutem,
•    Dokładność i umiejętność analitycznego myślenia,
•    Umiejętność organizacji pracy, elastyczność.  

Oferujemy:
•    Pracę w młodej i prężnie rozwijającej się firmie,
•    Samodzielność w wykonywaniu zadań,
•    Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju,  
•    Atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia,  
•    Przyjazną i otwartą atmosferę pracy,
•    Atrakcyjne świadczenia pozapłacowe.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV za pomocą przycisku APLIKUJ.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane maile.

Szczegółowe informacje na temat oferowanej pracy pod numer telefonu: +48 660 588 071.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) mamy obowiązek poinformować Cię, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z rekrutacją jest WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o. - siedziba: 80-121 Gdańsk, ul. Łostowicka 9,
 • przekazane przez Ciebie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o., w tym profilowaniu,
 • respektujemy Twoje prawa do:

  -  dostępu do dotyczących Ciebie danych oraz otrzymania ich kopii,
  -  sprostowania (poprawiania) danych,
  -  usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  -  ograniczenia przetwarzania danych,
  -  przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  -  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  -  wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO.

  ·        Spółka WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o., jako Administrator Danych, przechowywała będzie dotyczące Ciebie dane osobowe przez okres nie dłuższy 180 dni od momentu ich otrzymania. Po tym okresie dane zostaną – w zależności od Twojej decyzji - trwale usunięte z naszych zasobów, względnie odesłane na Twój adres.

  ·        Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. ELEKTRO WRO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, ul. Wały Piastowskie 1/312, 80-855 Gdańsk - dokonywanie procedury rekrutacyjnej z kandydatem na zlecenie WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o., kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia, podmioty zagraniczne poszukujące pracowników i pozostałe podmioty współpracujące.

  Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.