Kierownik Kontraktu z językiem niemieckim / Specjalista ds. realizacji kontraktów zagranicznych

Miejsce pracy: Niemcy

Nr ref.: 02/2018

Opis stanowiska:
•    Koordynacja realizowanych projektów zagranicznych,
•    Utrzymywanie bieżących kontaktów oraz koordynacja współpracy z Kontrahentami,
•    Reprezentowanie firmy w negocjacjach umów z Kontrahentami,
•    Uczestniczenie w procesie wdrażania nowych kontraktów,
•    Rozliczanie przerobu podlegających budów,
•    Przygotowywanie raportów i analiz,
•    Obsługa reklamacji,
•    Współtworzenie strategii rozwoju firmy,
•    Realizacja założonych celów biznesowych,
•    Kreowanie wizerunku firmy i jej polityki.

Wymagania:

•    Doświadczenie w prowadzeniu projektów zagranicznych (budowlanych, elektrotechnicznych itp.),
•    Biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie – warunek konieczny,
•    Mile widziana znajomość zagadnień elektrotechnicznych,
•    Znajomość pakietu MS Office (w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel),
•    Prawo jazdy kat. B,
•    Pełna dyspozycyjność oraz gotowość do częstych podróży służbowych,
•    Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i budowaniu pozytywnych relacji,
•    Odpowiedzialność i zaangażowanie w realizacji zadań.

Oferujemy:   
•    Atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia (dla osób zamieszkałych w Niemczech możliwość zatrudnienie w niemieckiej spółce),
•    Pracę w firmie z 11-letnim doświadczeniem, zatrudniającej ponad 200 osób,
•    Samodzielność w wykonywaniu zadań,
•    Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
•    Przyjazną i otwartą atmosferę pracy.


Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, wyślij swoje CV i zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

W tytule maila wpisz nazwę stanowiska, na które aplikujesz.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV za pomocą przycisku APLIKUJ.

Szczegółowe informacje na temat oferowanej pracy pod numer telefonu: +48 660 588 071.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane maile.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) mamy obowiązek poinformować Cię, że:

• Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z rekrutacją jest WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o. - siedziba: 80-121 Gdańsk, ul. Łostowicka 9,
• przekazane przez Ciebie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o., w tym profilowaniu,
• respektujemy Twoje prawa do:
• dostępu do dotyczących Ciebie danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) danych,
• usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
• ograniczenia przetwarzania danych,
• przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO.
• Spółka WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o., jako Administrator Danych, przechowywała będzie dotyczące Ciebie dane osobowe przez okres nie dłuższy 180 dni od momentu ich otrzymania. Po tym okresie dane zostaną – w zależności od Twojej decyzji - trwale usunięte z naszych zasobów, względnie odesłane na Twój adres.
• Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. dokonywanie procedury rekrutacyjnej z kandydatem na zlecenie WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o., kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia, podmioty zagraniczne poszukujące pracowników i pozostałe podmioty współpracujące.
• Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.