Polska firma elektryczna Elektro Wro Serwis poszukuje pracowników na stanowisko:

Elektryk

miejsce pracy: Stocznia w Gdańsku
Nr ref.: 15/2018

Opis stanowiska:
•    Wykonywanie prac elektrycznych przy projektach stoczniowych.

Wymagania:
•    Doświadczenie przy pracach elektrycznych,
•    Umiejętność podłączania urządzeń elektrycznych i rozdzielnic,
•    Umiejętność czytania rysunku technicznego,
•    Mile widziane uprawnienia SEP kat. E oraz doświadczenie w pracy w stoczni.

Oferujemy:
•    Pracę w prężnie rozwijającej się firmie w pełnym wymiarze godzin,
•    Wyposażenie w ubiór oraz narzędzia,
•    Szkolenia pracowników.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, wyślij swoje CV i zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) mamy obowiązek poinformować Cię, że:
•    Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z rekrutacją jest ELEKTRO WRO SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 1/312, 80-855 Gdańsk.
•    przekazane przez Ciebie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez ELEKTRO WRO SERWIS Sp. z o.o., w tym profilowaniu,
•    respektujemy Twoje prawa do:Spółka ELEKTRO WRO SERWIS Sp. z o.o., jako Administrator Danych, przechowywała będzie dotyczące Ciebie dane osobowe przez okres nie dłuższy 180 dni od momentu ich otrzymania. Po tym okresie dane zostaną – w zależności od Twojej decyzji - trwale usunięte z naszych zasobów, względnie odesłane na Twój adres.
o    dostępu do dotyczących Ciebie danych oraz otrzymania ich kopii,
o    sprostowania (poprawiania) danych,
o    usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
o    ograniczenia przetwarzania danych,
o    przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
o    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
o    wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO,
•    Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z ELEKTRO WRO SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 1/312, 80-855 Gdańsk, umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia, podmioty zagraniczne poszukujące pracowników i pozostałe podmioty współpracujące.
•    Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.