Polska firma elektryczna Elektro Wro Serwis Sp. z o.o. poszukuje osób do pracy w Polsce na stanowisko:

Elektryk

Miejsce pracy: Biskupiec (woj. Warmińsko-Mazurskie)

Obowiązki:

•    układanie tras kablowych,
•    montaż i podłączanie: puszek, gniazd, skrzynek rozdzielczych,
•    montaż lamp, rurek PCV i aluminiowych.

Wymagania:

•    doświadczenie na budowach w Polsce,
•    znajomość podstaw elektrotechniki,
•    umiejętność czytania schematów elektrycznych,
•    mile widziani pracownicy z Ukrainy i Białorusi (Karta Polaka, Karta stałego pobytu, wiza - będą dodatkowym atutem).

Zapewniamy:

•    zakwaterowanie,
•    transport na budowę,
•    transport (do Ukrainy, Białorusi – w przypadku pracowników zza granicy) na planowane urlopy co 4 -6 tygodni,
•    odzież roboczą oraz narzędzia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) mamy obowiązek poinformować Cię, że:
•    Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z rekrutacją jest ELEKTRO WRO SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 1/312, 80-855 Gdańsk.
•    przekazane przez Ciebie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez ELEKTRO WRO SERWIS Sp. z o.o., w tym profilowaniu,
•    respektujemy Twoje prawa do:Spółka ELEKTRO WRO SERWIS Sp. z o.o., jako Administrator Danych, przechowywała będzie dotyczące Ciebie dane osobowe przez okres nie dłuższy 180 dni od momentu ich otrzymania. Po tym okresie dane zostaną – w zależności od Twojej decyzji - trwale usunięte z naszych zasobów, względnie odesłane na Twój adres.
  •     dostępu do dotyczących Ciebie danych oraz otrzymania ich kopii,
  •     sprostowania (poprawiania) danych,
  •     usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  •     ograniczenia przetwarzania danych,
  •     przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  •     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  •     wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO,

•    Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z ELEKTRO WRO SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 1/312, 80-855 Gdańsk, umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia, podmioty zagraniczne poszukujące pracowników i pozostałe podmioty współpracujące.
•    Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.