Oferujemy:
 • Pracę w polskim zespole, nie wymagamy od kandydatów znajomości języka !
 • Zarobki od 8.140,00 zł NETTO
 • Zakwaterowanie oraz transport na miejsce pracy
 • Wyposażenie w strój roboczy oraz narzędzia
 • Pracę w pełnym wymiarze godzin w prężnie rozwijającej się firmie.

Pasek zarobki www wro
Wymagania:
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysoką motywację do pracy* OSTATECZNA KWOTA ZAROBKÓW JEST USTALANA INDYWIDUALNIE Z KAŻDYM KANDYDATEM NA ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) mamy obowiązek poinformować Cię, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z rekrutacją jest WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o. - siedziba: 80-121 Gdańsk, ul. Łostowicka 9,
 • przekazane przez Ciebie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o., w tym profilowaniu,
 • respektujemy Twoje prawa do:
-  dostępu do dotyczących Ciebie danych oraz otrzymania ich kopii,
-  sprostowania (poprawiania) danych,
-  usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
-  ograniczenia przetwarzania danych,
-  przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
-  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
-  wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO.

·        Spółka WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o., jako Administrator Danych, przechowywała będzie dotyczące Ciebie dane osobowe przez okres nie dłuższy 180 dni od momentu ich otrzymania. Po tym okresie dane zostaną – w zależności od Twojej decyzji - trwale usunięte z naszych zasobów, względnie odesłane na Twój adres.

·        Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. ELEKTRO WRO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, ul. Wały Piastowskie 1/312, 80-855 Gdańsk - dokonywanie procedury rekrutacyjnej z kandydatem na zlecenie WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o., kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia, podmioty zagraniczne poszukujące pracowników i pozostałe podmioty współpracujące.

Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.