Brygadzista robót elektrycznych

Nr. ref.: 09/2018

Miejsce pracy: Niemcy

Opis stanowiska:
•    Przydzielanie obowiązków Elektrykom oraz nadzorowanie ich pracy,
•    Zarządzanie stanem magazynowym na budowie, sporządzanie zamówień i odbiór materiałów,
•    Ewidencja czasu pracy,
•    Rozwiązywanie bieżących problemów,
•    Współpraca z administracją oraz Kierownikiem Kontraktu.

Wymagania:
•    Min. 2 lata doświadczenia w branży elektrycznej na podobnym stanowisku,
•    Uprawnienia SEP kat. E + D,
•    Znajomość języka niemieckiego (lub j. angielskiego) na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację – warunek konieczny,
•    Umiejętność czytania rysunku technicznego oraz dokumentacji wykonawczej,
•    Znajomość pakietu MS Office na dobrym poziomie (zwłaszcza Excel),
•    Prawo jazdy kat. B,
•    Umiejętność zarządzania zespołem,
•    Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne.

Oferujemy:
•    Pracę delegacyjną na terenie Niemiec w prężnie rozwijającej się firmie,
•    Samodzielne stanowisko pracy oraz odpowiedzialne zadania,
•    Zakwaterowanie oraz transport na miejsce pracy,
•    Udział w szkoleniach,
•    Wyposażenie w ubiór roboczy oraz narzędzia,
•    Wysokie wynagrodzenie.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV za pomocą przycisku APLIKUJ.

Szczegółowe informacje na temat oferowanej pracy pod numer telefonu: +48 660 588 071.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane maile.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) mamy obowiązek poinformować Cię, że:
  • Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z rekrutacją jest WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o. - siedziba: 80-121 Gdańsk, ul. Łostowicka 9,
  • przekazane przez Ciebie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o., w tym profilowaniu,
  • respektujemy Twoje prawa do:
-  dostępu do dotyczących Ciebie danych oraz otrzymania ich kopii,
-  sprostowania (poprawiania) danych,
-  usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
-  ograniczenia przetwarzania danych,
-  przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
-  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
-  wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO.

·        Spółka WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o., jako Administrator Danych, przechowywała będzie dotyczące Ciebie dane osobowe przez okres nie dłuższy 180 dni od momentu ich otrzymania. Po tym okresie dane zostaną – w zależności od Twojej decyzji - trwale usunięte z naszych zasobów, względnie odesłane na Twój adres.

·        Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. ELEKTRO WRO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, ul. Wały Piastowskie 1/312, 80-855 Gdańsk - dokonywanie procedury rekrutacyjnej z kandydatem na zlecenie WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o., kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia, podmioty zagraniczne poszukujące pracowników i pozostałe podmioty współpracujące.

Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.